Ja til å begrense parlamentarisk immunitet

Underhuset sa onsdag 13. ja til å begrense immuniteten til parlamentsmedlemmer. Forslaget til lovendring ble nå sendt til overhuset. Går alt som det skal, kommer de folkevalgte til å nyte fritakelse for rettsforfølgning bare i løpet av mandatperioden.

Det er langt fra første gang at det tsjekkiske parlamentet behandler et forslag til lovendring i denne sammenheng. Så sent som i fjor forelå det et lignende lovforslag som også ble stemt gjennom i underhuset, men i senatet manglet det to stemmer for å få det vedtatt.

Les videre