Chomsky og Krauss i Tsjekkia – videoopptak

De siste par ukene fikk Tsjekkia besøk av to figurer som uten tvil kan sees på som stjerner på det intellektuelle firmament – av lingvisten, filosofen og aktivisten Noam Chomsky og astrofysikeren Lawrence M. Krauss.

Begge herrene har en ting til felles – bortsett fra sin akademiske karriere, har de tatt på seg en rolle som talsmenn for hver sin hjertesak. Chomsky er for det meste kjent for sin kritikk av maktstrukturer fra et libertær-sosialistisk ståsted, mens Krauss har sluttet seg til rekkene av de såkalte nyateistene og dannet en slags gudløs duett med prof. Richard Dawkings, muligens den mest markante skikkelsen assosiert med fenomenet nyateisme.

Les videre

Blindpassasjerer – gjesteartikkel på Minerva

Det er mange år siden Tsjekkia var et skinnende eksempel på grunn av sin fredelige politiske transformasjon.Den siste tiden har landet skjøvet seg selv ut i bakgrunnen og det er ikke noe tegn til endring etter Europavalget.

Det tsjekkiske valget til Europaparlamentet var ingen seier for ideen om en bred deltagelse i det europeiske fellesskapet. Med en valgdeltagelse på 18,2 % var Tsjekkia blant verstingene. Isolert sett handler dette om en slags folkelig skepsis mot EU-prosjektet, og kanskje først og fremst om manglende interesse for offentlige anliggender. Dette tallet forteller oss imidlertid mye mer om vi setter det i en bredere sammenheng.

Les hele artikkelen på nettstedet Minervanett.no