Nykommerens stemme. Oppsummering av Polens 10 år i EU

Den politiske krisen som herjer på kontinentet, har vist Polens økte innflytelse, men også svakheter.

Polen – Jens Stoltenbergs første reisemål som NATOs generalsekretær – har gått en lang vei i tiden som er gått siden EUs største utvidelse. Ikke bare har landet klart å legge bak seg kommunisttiden, men har også vokst seg til å bli en regional aktør med nok selvfølelse til å forsøke å sette dagsordenen for EU.

Les hele artikkelen på nettstedet Minerva.

Manglende østlig perspektiv i NRKs utenriksdekning

25 etter Berlinmurens fall virker det som om tiden stod stille, og landene østenfor Tyskland hang i en slags mellomtilstand mellom fortiden og nåtiden, ute av stand til å rive seg løs fra historiens grep. Dette inntrykket sitter man igjen med etter å ha fulgt med på utenrikssendinger på NKR Radio de sjeldne gangene Norsk Rikskringkasting i det hele tatt retter søkelyset mot områdene mellom Tyskland og Russland.

For en stund siden sendte NRK P2 et meget interessant program i anledning 25-årsdagen for Berlinmurens fall. For en lytter med enten bakgrunn i eller interesse for sentral Europa, handlet diskusjonen imidlertid om noe annet enn det som var meningen i utgangspunktet, og det er vinklingen i programmet og premissene som lå til grunn for det som er særlig interessante.

Les videre