Chomsky og Krauss i Tsjekkia – videoopptak

De siste par ukene fikk Tsjekkia besøk av to figurer som uten tvil kan sees på som stjerner på det intellektuelle firmament – av lingvisten, filosofen og aktivisten Noam Chomsky og astrofysikeren Lawrence M. Krauss.

Begge herrene har en ting til felles – bortsett fra sin akademiske karriere, har de tatt på seg en rolle som talsmenn for hver sin hjertesak. Chomsky er for det meste kjent for sin kritikk av maktstrukturer fra et libertær-sosialistisk ståsted, mens Krauss har sluttet seg til rekkene av de såkalte nyateistene og dannet en slags gudløs duett med prof. Richard Dawkings, muligens den mest markante skikkelsen assosiert med fenomenet nyateisme.

Les videre